Hent dine billeder | Vi er klar til at hjælpe! +45 42 90 31 11 | kontakt@selfiecam.dk

Juni og august er ekstra populærer. Vi anbefaler at bestille i god tid.

Databeskyttelsespolitik (GDPR) for Selfiecam ApS

Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på selfiecam.dk (“Websiden”) samt Selfiecam’s produkter. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. Selfiecam ApS, CVR-nr.: 39113104, (”Selfiecam” eller “vi”) er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos Selfiecam kan kontaktes på: Kontakt@Selfiecam.dk.

 1. Hvilken type oplysninger indsamler vi og hvorfor

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:

 • Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt

  Ved leje/køb af et af vores produkter registrerer vi dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, hvilken type vare eller tjeneste du køber og hvornår samt  informationer om levering. Derudover vil vi også kunne behandle oplysninger om returneringer.

Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med dig, samt følge op på aftalen internt i organisationen. Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er aftalen med dig, jf. EU databeskyttelsesforordningens (General Data Protection Regulation eller “GDPR”) artikel 6, b). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime behov for at kunne administrere udlejningen/salget på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

 • Administration af udlejningen/salget

  Ved leje/køb af produkter bruger vi dit navn, adresse,  e-mail eller telefonnummer. Behandlingen er baseret på vore legitime behov for at kunne administrere salget og virksomheden på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

 • Reklamationer:

  Hvis du reklamerer over en ydelse/vare, har vi brug for kontaktoplysninger for at kunne registrere og håndtere reklamationen, samt for at holde dig opdateret.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, b).

 • Kundeservice:

  Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (via telefon, chat eller mail), skal vi vide, hvem du er, hvilket produkt du har lejet/købt og din adresse og dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger om f.eks. navn, leje-/købshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, er grundlaget for vores behandling af oplysningerne aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, b) eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f). Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet i sidstnævnte, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies er nærmere beskrevet nedenfor i kapitel 5.

 1. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

 • Brug af eksterne leverandører:

  Hvis du bestiller eksterne tjenester, vil der kunne ske udlevering til leverandøren af kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, som vi har registreret om dig.

  • Serviceudbydere
  • Servicevirksomheder
  • Fragtførere
 • Offentlig myndighed m.v.: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde udleveres til relevante offentlige myndigheder eller andre institutioner, hvis det er et krav ifølge gældende lovgivning.
 • Webshoppen anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og vider giver i den forbindelseIP-adresser til Google. Tredjepart kan modtage informationer fra Google, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Databeskyttelsesvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på webshoppen og fremgår af https://www.google.com/privacy.html
  Derudover anvendes der Facebook Pixels, der bidrager til at målrette annoncer samt der anvendes Tideo livechat, der indsamler informationer om interaktion på hjemmesiden, for dermed at kunne yde den bedst mulige kundesupport. Databehandlingsaftaler fra disse kan fremsendes efter behov.
 1. Adgang fra udlandet

Såfremt Selfiecam gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EU’s standardaftaler, EU-US-Privacy Shield-ordningen eller en anden tilsvarende ordning.

 1. Brug af cookies mv.

Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på Websiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en webside.

Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser. De fleste browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er sat op til automatisk at acceptere cookies, men du kan selv ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i browseren er, at Websiden så ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste af vores cookies er at sikre funktionaliteten på Websiden, f.eks. så den husker, hvad du har lagt i indkøbskurven.

Vi gør også brug af andre værktøjer end cookies til at hente oplysninger om din IP-adresse, dato og tidspunkt for dit besøg på Websiden samt oplysninger om, hvordan du navigerer på siden.

Vi bruger disse oplysninger til at analysere trends, så vi kan gøre Websiden mere brugervenlig.

 1. Opbevaring af billeder

Selfiecam opbevarer dine billeder i 30 dage efter de er blevet oploadet. Billederne bliver opbevaret hos Amazon. Dennes databehandlingspolitik kan fremsendes efter behov.
Billederne kan kun tilgås af kunden gennem personligt login, eller gennem tilsendt downloadlink.
Baggrunden for tidsperioden på 30 dage skyldes, at det ses hensigtsmæssigt at kunden har tid til at downloade billederne efter arrangementet.

I tilfælde af tilkøb af SMS service, vil billedet blive tildelt et privatdownloadlink, som kun kan tilgås såfremt man har adgang til linket via sms’en.

 1. Opbevaring telefonnumre ved sms service

Vores sms service gør brug af en gateway service fra OnlineCity ApS. Dennes databehandlingspolitik kan fremsendes efter behov. OnlineCity ApS opbevarer telefonnummer i 30 dage.

 1. Sletning

Dine personoplysninger er knyttet til dine leje/køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og reklamationsfristen for produktet er udløbet, medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.

I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.

 1. Dine rettigheder

Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på oplysningerne nedenfor:

 • Anmodning om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Anmodning om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug.
 • For at udøve dine rettighederkan du kontakte os på Kontakt@Selfiecam.dk. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for 30 dage.
 • Vi beder dig bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger, før du kan håndhæve dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at være sikre på, at vi kun giver adgang til personoplysningerne for dig – og ikke for én, som blot giver sig ud for at være dig.
 • Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
 1. Ændringer

Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik (GDPR), f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på Websiden.